Samovýroba (po těžbě)

Samovýroba v lese obnáší, že vám bude přidělena plocha po provedené těžbě, na které si posbíráte vše, co leží na zemi - větve, manipulační zbytky atd. Očekávejte, že dříví bude mít průměr max. 10 - 15 cm.

ceník dříví

Měkké dříví 100-200 Kč/PRM
Tvrdé dříví 200-400 Kč/PRM
  • Uvedené ceny jsou bez DPH, bez dopravy.
  • Možnost pronájmu kontejneru, na který se dá naskládat až 6 PRM a Avie o nosnosti 4t.

Kromě samovýroby prodáváme nahodile manipulační zbytky na skládkách

Měkké dříví 200 Kč/PRM
Tvrdé dříví 250-400 Kč/PRM
  • Uvedené ceny jsou bez DPH, bez dopravy. Většinou toho bývá tak na jeden vozík za auto.

Pro objednání volejte nebo pište na: tel. 602 163 714, e-mail: tosi.simecek@seznam.cz